Dit zijn de 11 gouden Pickleball tips voor beginners (2024)

Wie beter wil worden in pickleball heeft baat bij tips van ervaren spelers. Gelukkig is het een sport die je makkelijk leert. En met deze ultieme gids voor beginners nog makkelijker.

Zorg dat je de juiste techniek ontwikkelt en dan ontwikkelt de sport zich snel tot een competitief spel. Deze gids is perfect voor iedereen die begint met pickleball en de beste tips op een rij bij de hand wil houden.

Inhoudsopgave

Voor je begint: welke uitrusting heb je nodig om pickleball te spelen?

Pickleball is vooral leuk om te spelen als je de geschikte uitrusting draagt. Met de juiste outfit beweeg je comfortabel en krijg je de nodige ondersteuning tijdens snelle acties. Zorg dat je een geschikt racket en paar schoenen hebt om goed in de wedstrijd te zitten.

Het racket

Dit zijn de 11 gouden Pickleball tips voor beginners (1)

Het pickleballracket is één van de belangrijkste aankopen die je doet voor je begint. Houd bij het kiezen van je racket rekening met het gewicht en de grootte. Een zware paddle geeft meer kracht terwijl een lichtgewichte uitvoering makkelijker te besturen is.

De grootte hangt af van je wensen: kies een kleinere paddle om makkelijk te manoeuvreren en een grotere paddle voor meer bereik. Daarnaast bestaan pickleballrackets uit verschillende materialen en zijn deze weer compleet anders dan padelrackets.

Je hebt twee basistypen: hout en composiet. Houten paddles zijn goedkoper, maar gaan niet zo lang mee als een composiete paddle. Een paddle van composiet bevat verschillende materialen, zoals koolstofvezel, en presteren doorgaans wat beter.

Vergeet niet te letten op de grip van je racket. De grip verschilt per racket. Ga voor de grip die comfortabel aanvoelt en past in je hand. Probeer verschillende paddles om zeker te zijn van je keuze.

De schoenen

Dit zijn de 11 gouden Pickleball tips voor beginners (2)

Pickleballschoenen kunnen de doorslaggevende factor zijn voor het scoren van een punt. Houd de belangrijkste kenmerken in de gaten bij het aanschaffen van jouw schoenen.

Denk aan de verschillende oppervlaktevereisten, want elke ondergrond vraagt om andere eigenschappen van de buitenzool. Daarnaast zijn het gewicht, goede tractie, de binnenzolen en het materiaal om de voet belangrijk om mee te nemen in je besluit.

De 11 gouden tips om beter te worden in pickleball

Met deze tips leer je over de ins en outs van pickleball en hoe je jouw techniek verbetert.

#1 De juiste grip

Je hebt drie verschillende manieren om je paddle vast te houden: continentaal, oostelijk en westelijk. Elk van de grepen heeft z’n eigen voordelen. Kies altijd de grip die het beste bij je past. De oostelijke grip is de meest voorkomende grip.

Je pakt de paddle vast op de manier hoe je iemands hand schudt. De continentale grip lijkt op een lossere versie van de oostelijke grip.

Je duim en wijsvinger kantelen wat meer naar boven. Bij de westelijke grip draai je de paddle ongeveer 90 graden naar de grond. Het speelvlak zit nu aan de boven- en onderkant. Je pakt de paddle vast alsof je een braadpan in je hand hebt.

#2 Gebruik verschillende slagen

Bij pickleball bestaan verschillende slagen, waarvan er een aantal overeenkomen met padel. Pas de verschillende slagen toe tijdens een wedstrijd om je tegenstander te verrassen. Varieer in je techniek en wees je tegenstander te snel af. Pickleball kent de volgende slagen:

De service

Met de service breng je de bal in het spel. De service sla je met een onderhandse slag en het hoogste punt van je racket moet zich onder de pols bevinden als je de bal raakt.

Het terugslaan van de service

Het is de slag die de tegenstander maakt om de geserveerde bal terug te slaan. De service moet eerst stuiteren op het eigen veld van de partij. Stap naar voren om de bal voor het lichaam te slaan met een forehand/backswing en een doorgaanse slag.

De dinks

Een dink is een zachte slag die dicht bij het net moet landen. Deze slag is moeilijk terug te slaan vanwege de steile hoek die je nodig hebt om de bal over het net te krijgen.

De dropshots

De dropshot is een zachte slag vanuit diep in het veld. Deze slag gebruik je om de bal dicht bij het net te laten landen. De dropshot vergt wat tijd om onder de knie te krijgen, maar is zeer effectief.

De groundstrokes

De groundstroke kan zowel met een forehand of backhand gespeeld worden. De slag wordt het meest gebruikt vanaf of nabij de basislijn en je slaat de bal terug voor het lichaam.

De volleys

Een volley is de slag om een bal uit de lucht te slaan. Dit doe je voordat de bal de grond raakt. De volley kan forehand of backhand worden geraakt.

De lobs

Een lob is een slag die de bal hoog en diep over het hoofd stuurt. Deze slag kan aanvallend of defensief gebruikt worden.

De smash

Een smash is een harde, bovenhandse slag naar beneden gericht in het vak van de tegenstander. Je richt een smash op de voeten van de tegenstander, want deze lastig terug te slaan is.

#3 Kies de juiste positie op het veld

Aan het begin van het spel plaatsen de spelers zich aan beide kanten van het veld. Bij een spel met twee spelers staan de spelers tegenover elkaar. Tijdens een dubbelspel staan twee spelers aan de ene kant van het net en twee spelers aan de andere kant.

Spelers aan de serverende kant wisselen van plek als er een punt wordt gescoord. Spelers van de ontvangende partij wisselen niet van kant.

Bij het spelen van een game verplaatsen spelers zich op het veld om de bal op de beste manier terug te slaan.

#4 Speel laag

Bij pickleball wil je onder de bal komen en je knieën buigen. Als je rechtop staat, is je reactietijd langzamer en dat werkt in je nadeel. Begin bij de eerste keer pickleball al met laag spelen om te wennen aan de houding en verschillende slagen toe te passen.

#5 Blijf op de basislijn na een service

Na de service is het slim om terug op de basislijn te komen. Je hebt beter zicht op wat de andere spelers doen en je kan sneller reageren op de acties van anderen.

Lees ook: Dit zijn de spelregels van Pickleball

#6 Speel niet voor het oog

Als beginner krijg je zin om snel een ‘mooi’ spel te willen spelen. Geen ‘lelijke’ ballen te slaan. Maar het is vooral goed om te concentreren op de techniek.

Laat het idee van een ‘mooie’ bal los en focus je op de meest tactische slag. Een slag die technisch beter is. Dit helpt je uiteindelijk verder in het spel.

#7 Sla de bal niet te hard

Soms willen spelers de bal erg hard slaan, maar daar zijn de pickleball-ballen niet voor gemaakt. Als je een bal hard slaat, kan deze soms te hoog stuiteren en geef je de tegenstander een makkelijke bal om terug te slaan. Het is beter om je te concentreren op een strategische bal.

#8 Communiceer met je partner

Het doel is om met je partner het spel te winnen. Heldere communicatie is daarbij belangrijk. Tijdens het spel wil je elkaar aanmoedigen, feedback geven, een strategie doorgeven of een snelle aanwijzing geven. Zonder communicatie verlies je tijd of kostbare punten.

#9 Houd je doel voor ogen

Bedenk niet alleen naar wie je de bal slaat, maar ook waar je hem raakt. Je kan de bal op verschillende manieren laten landen op het veld van de tegenstander. Kijk waar de beste plek is om de bal strategisch op af te sturen.

Dit zijn de spots die moeilijk te bereiken zijn voor de tegenstander. Of een plek waar de tegenstander moeite heeft om de bal terug te slaan. Houd het doel voor ogen en neem dit mee in je strategie.

#10 Speel met betere spelers

Om je eigen spel beter te maken. Spelers die op een hoger niveau spelen hebben vaak tips voor beginners. Ze helpen je verder in het spel en je trekt je meer aan hen op. Zo krijg je waardevolle informatie en leer je het spel beter spelen.

#11 Neem pickleball-les

Neem les om beter te worden in pickleball. Een of meerdere lessen helpen je met het aanleren van nieuwe technieken. Je leert nieuwe technieken en hoe je met je fouten omgaat.

Tijdens een les krijg je tips en aanwijzingen mee en laat iemand precies zien hoe je pickleball moet spelen. Met een paar lessen ontwikkel je jouw techniek op een tempo dat goed bij je past en weet je zeker dat je stappen maakt.

Tip voor thuis: bekijk video’s van professionals

Als je snel de techniek wilt oppakken, is het een goed idee om video’s van professionals en professionele wedstrijden te kijken. Zo leer je meer over het spel en krijg je een beter beeld van de mogelijkheden met pickleball.

Dit zijn de 11 gouden Pickleball tips voor beginners (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Roderick King

Last Updated:

Views: 5410

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Roderick King

Birthday: 1997-10-09

Address: 3782 Madge Knoll, East Dudley, MA 63913

Phone: +2521695290067

Job: Customer Sales Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Embroidery, Parkour, Kitesurfing, Rock climbing, Sand art, Beekeeping

Introduction: My name is Roderick King, I am a cute, splendid, excited, perfect, gentle, funny, vivacious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.