Wat is Pickleball en hoe speel je deze nieuwe sport? (2024)

Pickleball is een steeds populairder wordende sport in Nederland. Maar wat is pickleball precies? Met een combinatie van tennis, padel en badminton is het de balsport die bij velen al snel in de smaak valt.

Toch zijn er eigenschappen die pickleball uniek maken. Zo bestaan er speciale pickleballbanen, zijn de spelregels net wat anders en vind je pickleballrackets en -ballen. Hoe de sport is ontstaan en hoe je een competitief potje pickleball speelt, lees je hier.

Inhoudsopgave

Wat is de betekenis van pickleball?

Pickleball is een binnen- en buitensport vergelijkbaar met badminton, tennis en padel. Twee tot vier spelers spelen op een pickleballveld (een soort tennisbaan) en staan aan weerskanten van het net.

Het is de bedoeling om de bal heen en weer te slaan met behulp van pickleballrackets. Spelers scoren punten en het team met de meeste punten wint.

Hoe spreek je pickleball uit?

Doorgaans wordt het woord ‘pickleball’ uitgesproken in het Engels. Dit klinkt als pi-kuhl-bawl.

Wat is een pickleballcentrum?

Een pickleballcentrum is de plek waar je pickleball speelt. Zulke locaties bestaan meestal uit meerdere pickleball-banen. Vaak vind je hier verschillende faciliteiten, zoals een kantine, kleedruimtes en een lounge.

Hoe is pickleball ontstaan?

De balsport is per toeval ontstaan in 1965 en uitgevonden door Joel Pritchard, congreslid uit de staat Washington, en Bill Bell, succesvol zakenman in de VS. Pritchard en Bell keerden na een golfsessie terug naar Pritchards huis en merkten dat er weinig te doen was om samen met hun families iets leuks te ondernemen.

Op een oud badmintonveld zochten beide heren naar badmintonuitrusting, maar ze vonden helaas geen volledige set. Ze improviseerden met een geperforeerde plastic bal en pingpongbatjes.

Na een paar keer oefenen werden spelregels bedacht die veel weghadden van badminton. Daarbij hielden ze in gedachten dat het een spel moest blijven wat het hele gezin samen kon spelen.

Waarom is pickleball zo populair?

Pickleball is populair want de techniek is snel aan te leren. De puntentelling is makkelijk bij te houden en de sport is niet zwaar belastend. Dit betekent dat de sport door jong en oud te spelen is en dus door meer mensen gespeeld kan worden.

Inmiddels is pickleball steeds populairder geworden in meerdere landen. Vooral in de VS waar de sport bijna 40% in populariteit is gestegen tussen 2019 en 2021.

Begin je net met deze sport? Bekijk ook de 11 gouden pickleball tips voor beginners.

Is pickleball een Olympische sport?

Pickleball is nog geen Olympische sport. Daarentegen is de Wereld Pickleball Federatie (WPF) opgericht in 2018 en werden de eerste Wereld Pickleball Spelen aangekondigd in 2021 met als doel aan te tonen dat het een waardige sport is voor toekomstige Olympische Spelen. De spelen zijn momenteel uitgesteld tot 2023.

Wat is het verschil tussen tennis en pickleball?

Pickleball en tennis lijken op elkaar, maar zijn in de kern twee verschillende sporten. Dit wordt duidelijk als je kijkt naar de baan, het racket, de ballen, de uitrusting en de spelregels:

De baan

De pickleballbaan is een stuk kleiner dan een tennisbaan. Er passen ongeveer vier pickleballbanen op een tennisbaan. Daarmee heeft de pickleballbaan de omvang van een dubbelspel badmintonveld: 13,4 lang en 6,1 meter breed.

Dwars op het speelveld vind je het net. Dit net is wat kleiner dan een tennisnet met een hoogte van 91,4 cm aan de uitenden en 86,4 cm in het midden. Daarnaast heeft de pickleballbaan een no-volley zone.

Dit is het vak tussen het net en de servicelijn en telt 2,13 meter. Als je geen pickleballbaan in de buurt hebt, kun je pickleball ook spelen op een indoor basketbal- of volleybalveld. Het belangrijkste is dat spelers de spellijnen goed zien.

Het racket

Wat is Pickleball en hoe speel je deze nieuwe sport? (1)

Rackets voor pickleball zijn een stuk kleiner dan tennisrackets. Daarnaast zijn ze van andere materialen gemaakt. Het doorsnee pickleballracket, een ‘paddle’ genoemd, heeft geen snaren en is gemaakt van hout of carbon.

Tennisrackets zijn meestal gemaakt van glasvezel en grafiet met geweven draad als speeloppervlak. Door de materialen zijn de paddles een stuk harder dan tennisrackets. De omvang maakt de rackets wat lichter, maar net zo sterk en krachtig.

De ballen

Wat is Pickleball en hoe speel je deze nieuwe sport? (2)

De pickleball-ballen zijn van een andere slag dan tennisballen. Voor pickleball gebruik je gladde plastic ballen die kleiner zijn dan de vilt tennisballen. Er bestaan twee soorten pickleball-ballen: indoor en outdoor.

Pickleball-ballen voor op een buitenveld zijn van glad kunststof en zijn zwaarder dan de indoorballen. Outdoorballen hebben kleine geboorde gaten, zodat ze buiten minder last hebben van de weersomstandigheden. Daarnaast hebben ze minder weerstand dan de indoorballen en sla je ze harder terug.

Vergeleken met de indoorballen zijn ze wel een stuk moeilijker te controleren en vereisen ze iets meer finesse om nauwkeurig te slaan. Indoorballen zijn wat kleiner, zachter en hebben grotere gaten dan de outdoorballen.

Ze hebben meer weerstand en je slaat ze gemakkelijker in de juiste richting. Indoorballen hebben een grovere textuur zodat je de bal met een spin terugslaat.

De pickleball-zonnebril

De pickleballl-zonnebril is een handige extra tijdens het spelen van een potje pickleball in de buitenlucht.

Met deze zonnebril zie je de lijnen op het veld een stuk beter dan zonder. Bij het uitkiezen van een pickleball-zonnebril is het goed te letten op een lichtgewicht en passend materiaal. Dan heb je geen last van de bril tijdens het spelen.

Is pickleball moeilijker dan tennis?

Pickleball is niet zo intens als tennis. Het is een stuk minder belastend voor je lichaam. Toch blijft het een balsport waar je enigszins uithoudingsvermogen voor moet hebben. Bij het spel zal je meerdere keren moeten buigen, dus dit kan belastend zijn voor iemand met een zwakke onderrug.

Daarnaast is het speelveld kleiner dan een tennisveld. Dit maakt de sport overzichtelijk en toegankelijk maakt voor meer mensen. Verder is de snelheid van een pickleball-bal lager dan een tennisbal en het racket is makkelijker te hanteren dan een tennisracket. Daardoor heb je meer kans om de bal goed terug te slaan met minder moeite.

Hoe speel je pickleball?

Je speelt pickleball met twee of vier spelers. Net als bij tennis speel je binnen de veldlijnen en moet je de bal over het net slaan. Houd de bal binnen de lijnen.

Bij de service stuitert de bal op je eigen helft en op die van je tegenstander Je serveert de bal op de basislijn Bij de service mag de bal niet in de no-volley zone belanden Het spel eindigt bij 11, 15 of 21 punten.

Wat zijn de spelregels van pickleball?

Als je begint met pickleball is een aantal basisregels goed om in gedachten te houden:

  • Net als bij tennis moet de bal binnen de lijnen blijven. Als de bal over de lijn gaat krijgt je tegenspeler een punt.
  • Je serveert de bal op de basislijn, de achterlijn van het veld. Serveer onderhands en onder de taille om de bal diagonaal over het net te slaan.
  • Een serve mag niet landen in de no-volley zone. Dit is de zone aan beide kanten van het net. Na de service mag de bal wel in deze zone belanden.
  • Een unieke regel van pickleball is de ‘two bounce rule’. De bal moet minstens één keer stuiteren op beide helften van het speelveld. Daarna speel je de bal in de lucht of laat je deze stuiteren.
  • Het spel eindigt bij 11, 15 of 21 punten. Traditioneel gezien win je het spel als je 11 punten hebt. Je moet altijd met minstens 2 punten verschil winnen. Scoor je 11 punten, maar heeft je tegenstander 10 punten? Dan speel je verder.
  • Je speelt tot 15 of 21 punten totdat er 2 punten verschil zijn. Bij 2 spelers is vaak 11 of 15 punten het uitgangspunt. Bij dubbelspel is dat 15 of 21 punten.

Bekijk hier alle spelregels van pickleball.

Hoe werkt de puntentelling?

De puntentelling bij twee en vier spelers is vrijwel gelijk. Bij twee spelers is alleen geen tweede server aanwezig. De puntentelling loopt tot 11, 15 of 21 punten en je scoort alleen punten als je serveert. Dit betekent dat de ontvangende partij geen punten kan scoren.

Bij aanvang serveert de speler aan de rechterkant naar het diagonaal tegenoverliggende speelvak. Bij een score gaat de serveerder naar de linkerkant van de baan en serveert opnieuw naar het diagonaal tegenoverliggende vak.

Bij elk gescoorde punt verplaatst het serverende team zich van links naar rechts. De ontvangende kant blijft op dezelfde positie staan gedurende het spel.

Als de eerste serveerder van het serverende team een fout maakt, dan gaat de service naar de tweede serveerder in dat team. Als die serveerder een fout maakt, gaat de service naar het andere team.

Op welke baan speel je pickleball?

De pickleballbaan is het speelveld. Vergelijk het met een tennisbaan, maar dan wat kleiner. Het formaat van de pickleballbaan is 13,4 meter lang en 6,1 meter breed. Dit veld is bedoeld voor twee of vier spelers.

Wat is Pickleball en hoe speel je deze nieuwe sport? (3)

In het midden van de baan, dwars op het speelveld, staat het net. Het net is de scheiding tussen beide speelhelften en is 91,4 cm hoog met een lengte van 6,7 meter.

Een pickleballbaan is gemaakt van asfalt of cement. De toplaag is van silica instrooizand en werkt als antisliplaag en gebruiksvriendelijke ondergrond.

Vanaf welke leeftijd kun je pickleball spelen?

Pickleball wordt wel ‘de sport voor het hele gezin’ genoemd. Je kan het van jongs af aan spelen of op latere leeftijd. De sport heeft van origine de reputatie van een seniorensport, maar pickleball wordt populairder onder jongeren.

Het is relatief makkelijk om te leren en het is een weinig belastende balsport. Er bestaan drie grote leeftijdsgroepen van junioren (tot en met 18 jaar), volwassenen (19 jaar en ouder) en senioren (65+).

Wat is Pickleball en hoe speel je deze nieuwe sport? (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nicola Considine CPA

Last Updated:

Views: 5406

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nicola Considine CPA

Birthday: 1993-02-26

Address: 3809 Clinton Inlet, East Aleisha, UT 46318-2392

Phone: +2681424145499

Job: Government Technician

Hobby: Calligraphy, Lego building, Worldbuilding, Shooting, Bird watching, Shopping, Cooking

Introduction: My name is Nicola Considine CPA, I am a determined, witty, powerful, brainy, open, smiling, proud person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.